• پلن مورد نظر را انتخاب نمایید
 • مقدار فضا
 • ترافیک ماهانه
 • تعداد دامنه
 • تعداد دیتابیس
 • تعداد ایمیل
 • تعداد SubDomain
 • تعداد FTP
 • قیمت ماهانه
 • قیمت شش ماهه (۱ ماه هدیه)
 • قیمت سالانه (۲ ماه هدیه)
 • پلن ۱
 • مقدار فضا ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۲۰ گیگابایت
 • تعداد دامنه ۱۰
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ایمیل نا محدود
 • تعداد SubDomain نا محدود
 • تعداد FTP نا محدود
 • قیمت ماهانه تماس بگیرید
 • قیمت شش ماهه تماس بگیرید
 • قیمت سالانه تماس بگیرید
 • پلن ۲
 • مقدار فضا ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۴۰ گیگابایت
 • تعداد دامنه ۲۰
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ایمیل نا محدود
 • تعداد SubDomain نا محدود
 • تعداد FTP نا محدود
 • قیمت ماهانه تماس بگیرید
 • قیمت شش ماهه تماس بگیرید
 • قیمت سالانه تماس بگیرید
 • پلن ۳
 • مقدار فضا ۳۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۶۰ گیگابایت
 • تعداد دامنه ۳۰
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ایمیل نا محدود
 • تعداد SubDomain نا محدود
 • تعداد FTP نا محدود
 • قیمت ماهانه تماس بگیرید
 • قیمت شش ماهه تماس بگیرید
 • قیمت سالانه تماس بگیرید
 • پلن ۴
 • مقدار فضا ۵۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت
 • تعداد دامنه ۵۰
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ایمیل نا محدود
 • تعداد SubDomain نا محدود
 • تعداد FTP نا محدود
 • قیمت ماهانه تماس بگیرید
 • قیمت شش ماهه تماس بگیرید
 • قیمت سالانه تماس بگیرید
 • پلن ۵
 • مقدار فضا ۸۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۶۰ گیگابایت
 • تعداد دامنه ۸۰
 • تعداد دیتابیس نا محدود
 • تعداد ایمیل نا محدود
 • تعداد SubDomain نا محدود
 • تعداد FTP نا محدود
 • قیمت ماهانه تماس بگیرید
 • قیمت شش ماهه تماس بگیرید
 • قیمت سالانه تماس بگیرید

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم کمک تان کنیم :)

جهت دریافت پشتیبانی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۱۲ - ۹۱۳۰۵۰۱۰ (۰۲۱)